یک گواهی کسب کنید

از یک دانشگاه برجسته در زمینه تجارت ، علوم کامپیوتر و موارد دیگر.

مشاهده دوره ها

یک گواهی کسب کنید

از یک دانشگاه برجسته در زمینه تجارت ، علوم کامپیوتر و موارد دیگر.

مشاهده دوره ها

یک گواهی کسب کنید

از یک دانشگاه برجسته در زمینه تجارت ، علوم کامپیوتر و موارد دیگر.

مشاهده دوره ها

یک گواهی کسب کنید

از یک دانشگاه برجسته در زمینه تجارت ، علوم کامپیوتر و موارد دیگر.

مشاهده دوره ها
image image
درباره ما

معرفی اجمالی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی در سال 1386 به منظور نیل به اهداف و توسعه اقتصادی و فناورانه افتتاح گردید. این مرکز با در اختیار داشتن یک باب ساختمان با حدود 1200 مترمربع زیر بنای مفید واقع در جنب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی قرار دارد. مرکز رشد با ارائه خدمات حمایتی در ایجاد و توسعه حرفهها و فعالیتهای جدید دانش بنیان، توسط کارآفرینان دانشگاهی و غیردانشگاهی، در قالب واحدهای نوپای فعال صاحب ایده با اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پشتیبانی مینماید. این پشتیبانی باعث می شود تا این واحدهای فناور برای حضور مؤثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادی و فناورانه در سطوح منطقهای، ملی و فراملی آماده گردند. در سال 1396 ، با توجه به افزایش تقاضای استقرار و قرار گرفتن در زیرمجموعه مرکز رشد واحدهای فناور توسط صاحبان ایده، مدیریت مجموعه با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام به تاسیس مراکز رشد تخصصی نمود. اولین مرکز رشد تخصصی، مرکز رشد تخصصی کشاورزی بود که در زیربنای 1500 مترمربعی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی افتتاح گردید. همچنین در ادامه در سال 1397 ، مراکز رشد تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، مرکز رشد تخصصی حوزه IT ، مرکز رشد تخصصی فنی و مهندسی فعالیت خود را آغاز نمودند. همچنین در زمستان سال 1398 مقرر گردید ساختمان مرکزی مرکز رشد واحدهای فناور در دانشکده علوم اجتماعی مورد بازسازی قرار گرفته و 10 دفتر جدید به دفترهای وجود اضافه گردد.

در حال حاضر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی در حال اجرایی نمودن سند شماره 285146 /و مورخ 09 / 11 / 1397 در خصوص آیین نامه راهاندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور میباشد.

00

مربیان خبره

00

تمام دوره ها

00

دانش آموزان راضی

00

رویداد خلاقانه

اخبار را کاوش کنید

آخرین اخبار ما

خواندن همه